Realizujemy wykonawcze projekty techniczne w następującym zakresie:

 • Modernizacje i modyfikacje maszyn oraz urządzeń polegające między innymi na zamianie rodzaju napędu, wbudowaniu zabezpieczeń w celu spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
 • Części maszyn i urządzeń (wały, koła pasowe, korpusy łożysk, korpusy przekładni, itp.)
 • Projekty ciągów komunikacyjnych zapewniających dostęp do obsługi poszczególnych elementów instalacji i maszyn papierniczych zgodnie z normą PN-EN ISO 14122-3, zatwierdzane przez Rzeczoznawcę ds. BHP
 • Zbiorniki ciśnieniowe zgodnie z normą PN-EN 13445-3
 • Zbiorniki bezciśnieniowe zgodnie z normą PN-EN 1993-4-2
 • Rurociągi przemysłowe zgodnie z normą PN-EN 13480-3
 • Konstrukcje stalowe
 • Belki wciągnikowe wspomagające prace serwisowe na maszynach i instalacjach przemysłowych, w tym odbiory UDT

Dokumentacja projektowa jest przygotowywana zgodnie z wymaganiami:

 • Dyrektywy PED 2014/68/EU
 • Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

We współpracy z pozostałymi biurami inżynieryjnymi KBR oferujemy pełen zakres usług inżynierii procesowej wspierający etapową realizację projektu od studium wykonalności poprzez budowę aż po uruchomienie i oddanie do użytku.

Zakres usług:

 • Symulacja procesu
 • Ocena i wybór technologii
 • Inżynieria podstawowa
 • Schemat procesu
 • Bilans cieplny i materiałowy
 • Schemat orurowania i oprzyrządowania (P&I)
 • Specyfikacja urządzeń
 • Analiza hydrauliczna pomp
 • Procesowa specyfikacja oprzyrządowania
 • Analiza zabezpieczeń nadciśnieniowych
 • Analiza zagrożeń procesowych
 • Uproszczenie procesu i analiza wartości
 • Wsparcie w zakresie uzyskania pozwoleń środowiskowych

KBR Poland oferuje pełny zakres usług projektowania detalicznego:

 • Profilowanie, planowanie i zbrojenie terenu
 • Kontrola wód burzowych i erozyjnych
 • Główne rozmieszczenie urządzeń
 • Plany, wzniesienia i szczegóły architektoniczne
 • Projekt budowlany
 • Projekt mechaniczny
 • Cyfrowa realizacja projektów
 • Projektowanie konstrukcji wsporczych rurociągów
 • Analiza naprężeń rurociągów
 • Analiza łuków elektrycznych i przepływu ładunków elektrycznych
 • Schemat jednokreskowy
 • Schemat zasilania elektrycznego
 • Rozmieszczenie paneli
 • Schemat połączeń wzajemnych
 • Wykaz kabli i przewodów
 • Schemat logiczny
 • Wykaz oprzyrządowania i wejść/wyjść
 • Schemat pętli
 • Architektura sieci
 • Programowanie sterowników PLC