Oferujemy kompleksową obsługę serwisową z zakresu konserwacji, diagnostyki, przeglądów oraz usuwania usterek układów hydrauliki siłowej, układów smarowania olejem i smarem stałym.
Serwis hydrauliki siłowej zajmuje się również budową i montażem nowych układów hydraulicznych, pneumatycznych i smarowania.

Zakres wykonywanych prac:

 • Modernizacje i budowa nowych układów hydrauliki, smarowania i pneumatyki w oparciu o dokumentację własną lub powierzoną przez klienta
 • Montaż rurociągów hydrauliki siłowej, smarowania i pneumatyki:
  • Za pomocą złączy wg DIN 2353 (ISO 8434-1) z wykorzystaniem pierścieni zacinających, końcówek spawanych, formowanych rur metodą ermeto eo2 form lub walterscheid walform
  • Za pomocą złączy wg SAE j 514 (ISO 8434-2)
  • Za pomocą kołnierzy wg SAE j518-spawanych
 • Wymiany elementów hydraulicznych (pompy, siłowniki, silniki, rozdzielacze, zawory, hydroakumulatory), uruchomienia oraz przeprowadzanie niezbędnych regulacji i nastaw zgodnie z DTR
 • Diagnostyka:
  • Diagnostyka układów hydraulicznych z wykorzystaniem własnych lub istniejących czujników i przetworników
  • Testowanie pomp, siłowników i silników hydraulicznych zamontowanych na układach (bez konieczności ich demontażu)
 • Wykonywanie hydraulicznych i przemysłowych węży o średnicy do 2 cali
 • Naprawa, regeneracja oraz wykonywanie nowych siłowników hydraulicznych wszystkich typów i wielkości, dostawa i wymiana uszczelnień
 • Kontrola i uzupełnianie azotu w akumulatorach hydraulicznych, wykonywanie inspekcji i prób UDT
 • Pielęgnacja oleju:
  • Opróżnienie, filtrowanie, napełnianie układów
  • Określanie klasy czystości oleju
  • Określanie zawartości wody w oleju
 • Kompleksowe czyszczenie układów hydraulicznych
 • Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła

Posiadany sprzęt i wyposażenie diagnostyczne:

 • Przyrząd pomiarowo-diagnostyczny HMG – 3000 wraz z przetwornikami pozwalającymi na pomiar i zapis prędkości obrotowej, ciśnienia w układzie, temperatury, przepływu, klasy czystości oleju oraz zawartości wody w oleju
 • Giętarki beztrzpieniowe do gięcia rur o średnicy do 2 cali
 • Urządzenia do wstępnego montażu pierścieni zacinających wg DIN 2352
 • Zakuwarki do przewodów hydraulicznych do 2 cali
 • Urządzenia do czyszczenia rur i przewodów specjalnymi korkami
 • Agregaty do filtracji oleju z możliwością stałej kontroli klasy czystości
 • Zestawy do kontroli i ładowania akumulatorów hydraulicznych
 • Stanowisko do wykonywania prób ciśnieniowych w elementach hydrauliki siłowej
foto

Certyfikacja:

Nasza firma kładzie duży nacisk na ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników. Nasi mechanicy posiadają certyfikaty wiodących firm:
 • EXXON MOBIL
 • HYDAC
 • PALL

Dokumentacja poremontowa dla klienta:

 • Raporty z przeprowadzonych badań diagnostycznych zawierające dane zebrane przez urządzenia diagnostyczne pokazane w formie wykresów i tabel oraz wynikające z nich wnioski i zalecenia
 • Raporty z prac serwisowych zawierające wykaz wykonanych czynności, wnioski i zalecenia
 • Raporty z wykonanych remontów zawierające zakres remontu, listę wymienionych części zamiennych oraz wyniki pomiarów typowych dla danego elementu parametrów
 • Dokumentacje techniczno–ruchowe w przypadku budowy układów wg dokumentacji własnej