Główny zakres świadczonych usług z dziedziny instalacji elektrycznych i automatycznych:

 • Montaże
 • Modernizacje i remonty
 • Pomiary

Usługi związane z Utrzymaniem Ruchu (UR) obiektów i instalacji przemysłowych w branży elektrycznej i automatycznej.

Charakterystyka prac elektrycznych i automatyki:

 • Prefabrykacja i montaż rozdzielnic zasilających i sterowniczych
 • Montaż tras kablowych oraz kabli
 • Adaptacja i podłączanie wyposażenia elektrycznego i teletechnicznego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej
 • Prefabrykacja segmentów linii produkcyjnych
 • Utrzymywanie ciągłości linii produkcyjnych, usuwanie pojawiających się usterek i awarii (ta informacja jest w opisie UR)
 • Okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta
 • Pomiary elektryczne oraz wzorcowanie i kalibracja sprzętu AKPiA
 • Badania termowizyjne
 • Uruchamianie instalacji oraz udział w rozruchach technologicznych.