Oferujemy wykonanie badań konstrukcji, urządzeń, instalacji,  elementów maszyn  eksploatacyjnych i nowo wytwarzanych w poszukiwaniu nieciągłości jej elementów, celem ich wyeliminowania. Wykonujemy również badania w procesie technologicznym wytwarzania konstrukcji, badania międzyoperacyjne i odbiorcze (końcowe) oraz badania konstrukcji będących już w eksploatacji, celem wykrycia pęknięć, rozwarstwień, korozyjnej utraty grubości.
Metody badań:
  • VT – badania wizualne
  • PT – badania penetracyjne
  • MT – badania magnetyczno-proszkowe
  • RT – badania radiograficzne
  • UTT – ultradźwiękowe pomiary grubości
  • UT – badania ultradźwiękowe
  • UT (PA) – badania Phased Array
  • Pomiary geodezyjne – w tolerancjach 0,5’
  • Pomiary metrologiczne elementów maszyn

Podstawowe urządzenia do przeprowadzania badań i pomiarów:


Nazwa urządzenia: Metoda badań: Producent:
Lampa RT -Eresco 200 Badania RT Krautkramer
 Lampa RT -YCM 225  Badania RT  ICM
 Defektoskop OMNI-SCAN  Badania UT  Olympus
 Defektoskop Phasor  Badania UT  Krautkramer
Defektoskop USM 35 Badania UT Krautkramer
Grubościomierze DMS GO Pomiary grubości Krautkramer
Twardościomierz MIC10 Pomiary twardości Krautkramer
Wideoendoskop Badania wizualne Olympus
Defektoskopy jarzmowe Badania MT MR Chemie
Tachimetr Leica Pomiary geodezyjne Leica


Komunikat z dnia 04.01.2021

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego, podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że firma KBR POLAND Sp z o.o. nie wykorzystuje w swojej działalności izotopów promieniotwórczych.