Klauzula informacyjna

KBR POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie, przy ul. Lotniczej 1, 82-500 Kwidzyn, jako administrator Pani\Pana danych osobowych, informuje Panią/Pana, że:


  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia/ umowy, którego stroną jest KBR POLAND Sp. z o.o.
  • podanie danych było dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia/ umowy
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),c) i f) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy/ zamówienia i przedawnienia roszczeń z nich wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych rachunkowych
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom, klientom, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki, zapewniają nam bieżącą obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji, a także innym podmiotom, gdy zaistnieje do tego prawny obowiązek

  • Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych w KBR POLAND możliwy jest pod adresem
             e-mail: rodo@kbrpoland.com