Posiadamy F-gazowy Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego dla przedsiębiorców w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła.

Uczestniczymy w programie Fundacji Ochrony Klimatu Prozon w zakresie przekazywania do zagospodarowywania odzyskanych czynników chłodniczych.

Zakres prac oferowanych w  ramach serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych:

 • Standardowe przeglądy eksploatacyjne – utrzymanie ruchu wszystkich typów urządzeń
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Kompleksowe montaże urządzeń
 • Remonty i diagnostyka uszkodzeń urządzeń – w tym dobór i wymiany uszkodzonych sprężarek; przebieg remontu udokumentowany kartą remontu urządzenia
 • Odzysk i wymiana kontrolowanego czynnika chłodniczego: system drop-in (tylko wymiana czynnika) oraz retrofit (wymiana czynnika i niektórych elementów układu); całość przy wykorzystaniu stacji odzysku freonu
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń zawierających substancje kontrolowane w Centralnym Rejestrze Operatorów CRO w oparciu o osobowe Certyfikaty F-gazowe
 • modernizacja i montaż systemów sterowania układów urządzeń  wentylacyjno klimatyzacyjnych oraz wymiennikowni ciepła

Posiadamy następujące certyfikaty:

 • Osobowe f-gazowe UDT uprawniające do kontroli szczelności instalacji, konserwacji, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
 • Sauter z zakresu programowania sterowników bazujących na technologii Novanet
 • Fuji Electric w zakresie montażu oraz serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych
 • Haier w zakresie montażu oraz serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych
 • Panasonic w zakresie doboru, montażu, uruchamiania i diagnostyki klimatyzatorów z grupy RAC oraz PACI
 • Lutowanie twarde płomieniowe miedzianych elementów instalacji chłodniczych

Serwis wyposażony w specjalistyczne urządzenia:

 • Stacja odzysku czynnika chłodniczego Rothenberger Rotec Pro Digital (wszystkie rodzaje czynników chłodniczych, w tym również czynnik R32)
 • Cyfrowe zawory blokowe Rothenberger Rocool 600
 • Elektroniczne mierniki nieszczelności Rothenberger Roleak Plus
 • Zestawy do kontroli szczelności metodą UV
 • Cyfrowy miernik naciągu pasków klinowych Optibelt TT
 • Zestawy do lutowania twardego
 • Termohigrometry, termoanometry, mierniki skuteczności zerowania, myjki ciśnieniowe, parownice
 • Giętarki, kielicharki i roztłaczarki miedzianych przewodów klimatyzacyjnych

Dokumentacja serwisowa:

 • Raport prac serwisowych – wykaz czynności
 • Raport prac gwarancyjnych – zgodny z wytycznymi producenta
 • Raport remontu urządzenia – szczegółowe zestawienie czynności remontowych z wykazem wykorzystanych części zamiennych oraz wynikami pomiarów najważniejszych parametrów pracy 
 • Karta odzysku czynnika chłodniczego
 • Protokół pierwszego uruchomienia urządzenia
 • Karta urządzenia w CRO – historia serwisowa i remontowa oraz ustawowe kontrole szczelności nadzorowanych urządzeń