Zakres prac dotyczący zaworów regulacyjnych i on/off:

 • Remonty zaworów i napędów z wykorzystaniem części producenta
 • Wymiany zaworów na obiektach produkcyjnych
 • Rewizja i diagnostyka stanu zaworów pracujących – kwalifikacja remontowa; w tym diagnostyka obiektowa bez konieczności demontażu zaworu z instalacji
 • Diagnostyka i próby szczelności nowych zaworów (tzw. diagnostyka fabryczna)
 • Tworzenie dokumentacji remontowej (raport weryfikacji stanu zaworu i karta remontu zaworu)
 • Tworzenie dokumentacji diagnostycznej (raport próby szczelności i raport testu diagnostycznego)

Warsztat naprawy zaworów KBR Poland jest Autoryzowanym Serwisem firmy Emerson w zakresie remontów i diagnostyki zaworów.

Remontujemy zawory regulacyjne oraz on/off produkowane przez firmy:

 • Emerson
 • Fisher
 • Metso
 • Neles
 • Ebro
 • Auma
 • Naf
 • Sauter
 • Masoneilan
 • Mera Polna
 • Orbinox
 • Stasfjo
 • Exner
 • Kammer
 • innych producentów

Remontujemy:

 • Siłowniki pneumatyczne
 • Silniki, reduktory i głowice pneumatyczne
 • Regulatory biegu odzieży
 • Rejestratory, krańcówki, itp

Stacja prób szczelności Ventil model HCA50 L: uniwersalne urządzenie testujące dla wszystkich istniejących zaworów odcinających oraz regulacyjnych pozwalające na testy szczelności korpusów i siedzisk zaworów w zakresie wielkości DN15 – DN400 na stołach zaciskowych stacji oraz większych zaworów poza stacją (tzw. zewnętrzna próba szczelności). Konstrukcja umożliwia przeprowadzanie testów z wykorzystaniem niskiego ciśnienia powietrza (w zakresie 0-7 barów) oraz z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia wody (w zakresie 0-100 barów) tj. zgodnych z obecnie obowiązującymi normami. Zintegrowany system komputerowy zapisuje i generuje raporty, definiując tym samym kwalifikację zaworu do dalszej eksploatacji.

foto
foto

Oprogramowanie diagnostyczne Valvelink firmy Emerson:
umożliwia przeprowadzenie testów diagnostycznych służących do identyfikacji problemów i wczesnego wykrywania uszkodzeń w całym zakresie pracy zaworów regulacyjnych (głównie firmy Fisher / Emerson). Można tego dokonać zarówno w czasie testowania zaworu w warsztacie, jak również podczas normalnej pracy zaworu w instalacji, bez ingerencji i zatrzymania procesu technologicznego. Na podstawie uzyskanych parametrów i charakterystyk określamy, jak również korygujemy krytyczne parametry pracy zaworu. Oprogramowanie pozwala na precyzyjną kalibrację zaworu z końcowym testem reakcji na zadawany sygnał sterujący. Istotne dla danego typu parametry wraz z charakterystykami przebiegu i dokładnym opisem zaworu (numer funkcjonalny, typ elementu dławiącego, typ siłownika, wielkości, klasy ciśnieniowej itd.) otrzymujemy w formie raportu, który jest integralną częścią dokumentacji remontowej i diagnostycznej.

Oprogramowanie diagnostyczne BenchMark firmy Black Diamond Engineering:
najbardziej zaawansowany system diagnostyczny do testowania wszystkich rodzajów zaworów regulacyjnych sterowanych pneumatycznie. Flagowy test bazowy Baseline test jako główny test kwalifikacyjny zaworu pozwala na szybkie i precyzyjne określenie 30 parametrów determinujących jakość działania całości systemu zaworu regulacyjnego, przetwornika sygnałowego, ustawnika pozycyjnego i siłownika - porównując je z właściwymi parametrami norm jakości zdefiniowanych przez użytkownika. System daje możliwość wykonania wielu innych testów funkcjonalnych z grupy dynamicznych (skoku i odpowiedzi skokowej, rozdzielczości, czułości i odpowiedzi częstotliwościowej) oraz z grupy dokładnościowych (histereza + pasmo nieczułości, pasmo nieczułości, powtarzalności i liniowości). Raport diagnostyczny stanowi integralną część dokumentacji remontowej i diagnostycznej.

Dostarczamy kompleksową dokumentację dla klienta:

 • Karta weryfikacji zaworu – określająca stan wszystkich elementów składowych zaworu oraz proponowane czynności serwisowe
 • Karta remontu zaworu – szczegółowa charakterystyka zaworu wraz z opisem wykonanych czynności remontowych wraz z wynikami testów szczelności i diagnostyki
 • Raport próby szczelności – zestawienie graficzne i wynikowe przeprowadzonych testów
  ciśnieniowych z określeniem normatywnych wycieków i ostatecznej kwalifikacji próby
 • Raport diagnostyczny – szczegółowa charakterystyka zaworu oraz zestawienie graficzne i wynikowe przeprowadzonych testów wraz z analizą do parametrów wzorcowych.