Nasza korporacja jest dostawcą usług utrzymania ruchu od lat 50. XX wieku i obecnie prowadzi projekty w ponad 100 lokalizacjach na całym świecie. Dzięki dostępowi do doświadczonych specjalistów i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i informatycznych, jesteśmy w stanie zaoferować pełen zakres usług dla wymagających klientów z różnych gałęzi przemysłu.

KBR

Doradztwo w zakresie wydajności aktywów

 • Opracowywanie / optymalizacja strategii
 • Utrzymanie ruchu skoncentrowane na niezawodności
 • Doradztwo w zakresie integralności aktywów
 • Oceny wydajności aktywów
 • Modelowanie RAM
 • Digitalizacja
 • Szkolenia techniczne
 • Zgodność z ISO 55001

Usługi zarządzania aktywami

 • Kompleksowe utrzymanie ruchu
 • Komplementarne utrzymanie ruchu
 • Fabrykacja i projekty kapitałowe
 • Zarządzanie niezawodnością

Postoje roczne

 • Zarządzanie postojami rocznymi
 • Realizacja postojów rocznych
 • Program zarządzania postojami rocznymi

Korzyści dla potencjalnych Klientów

 • Mniejsza liczba zdarzeń związanych z BHP
 • Niższe koszty operacyjne
 • Zwiększona zdolność produkcyjna
 • Poprawiony proces i jakość
 • Wydłużone życie maszyn i urządzeń
 • Niższe koszty przestrzegania przepisów

Oferujemy kompleksowe usługi zapewniające bieżącą kontrolę i konserwację oraz utrzymanie w sprawności ruchowej wszystkich maszyn i urządzeń wydziałów produkcyjnych w systemie całodobowym, w branży mechanicznej, elektrycznej i automatycznej.

Standardowy tok postępowania w przypadku nawiązania współpracy:

 1. Ocena funkcjonowania wszystkich obszarów działania Służb Utrzymania Ruchu (SUR).
 2. Opracowanie propozycji zmian usprawniających funkcjonowanie SUR pod względem organizacyjnym i kosztowym.
 3. Przygotowanie etapowego programu wdrożeniowego w restrukturyzacji SUR. Wdrożenie i prowadzenie prac w oparciu o system CMMS.
 4. Wdrożenie systemu niezawodności w oparciu o metody TPM:
  • Analiza stanu technicznego maszyn i urządzeń
  • Tworzenie list problemów ruchowych
  • Analiza stosowanej prewencji i jej wpływu na działania wyprzedzające
  • Przegląd stosowanych działań technicznych i dobór właściwego sprzętu
  • Opracowanie i wdrożeniu planu szkoleń pracowników wymaganych prawem, szkoleń specjalistycznych w ramach standardów KBR, w tym wprowadzenie tzw. wielofunkcyjności
 5. Ustalenie, wdrożenie i prowadzenie kluczowych wskaźników efektywności obsługi maszyn i urządzeń zgodnie z normą PN-EN 15341_2007E.
 6. Opracowanie i wdrożenie „mapy drogowej” w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów KPI, w tym ścisła współpraca w planowaniu postojów technologicznych i rocznych wszystkich linii produkcyjnych klienta.
 7. Współpraca w zakresie prowadzenia gospodarki częściami zamiennymi.
 8. Udział w przygotowaniu budżetu rocznego na remonty maszyn, modernizacje, inwestycje – system CAPEX

Zapewniamy dużą elastyczność w reagowaniu na okresowo zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w różnych specjalnościach w zakresie branż podstawowych, dostępność grup remontowo-montażowych, serwisów przemysłowych, mobilnych grup diagnostycznych – w tym NDT.