Wytwarzamy:

 • Przenośniki ślimakowe, zgrzebłowe, taśmowe
 • Konstrukcje dźwignicowe, belki wciągowe i transportowe
 • Silosy, cyklony, zsypy, przesiewacze
 • Zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe
 • Wymienniki ciepła
 • Kominy, tłumiki
 • Podajniki celkowe
 • Konstrukcje urządzeń przemysłowych i linii technologicznych, tj. korpusy przekładni
 • Ramy fundamentowe urządzeń, obudowy łożyskowe, wsporniki, słupy, estakady

Techniki i metody spawania:

 • 111 – Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną [MMA]
 • 121 – Spawanie łukiem krytym pod topnikiem [SAW]
 • 135 – Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego [MAG]
 • 136 – Spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym
 • 138 – Spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym
 • 141 – Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego [TIG] 141/111 – TIG / MMA

Posiadamy uprawnienia do:

 • Wytwarzania Urządzeń Ciśnieniowych UC-06-93-W_4-12
 • Modernizacji Urządzeń Ciśnieniowych UC-06-93-P_2-12
 • Naprawy Urządzeń Ciśnieniowych UC-06-93-N_4-12
 • Modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego UD-06-55-P_2-12
 • Naprawa Urządzeń Transportu Bliskiego UD-06-55-N_2-12

Konstrukcje wykonujemy zgodnie z wymogami norm PN-EN 1090-1 oraz PN-EN ISO 3834-2. Personel nadzoru spawalniczego (cert. IWE/EWE) opracowuje i wdraża niezbędne technologie spawania WPQR (100+ kwalifikowanych technologii). Posiadamy własną szkołę spawania.

Wytwarzamy konstrukcje ze stali węglowej, nierdzewnej, kwasoodpornej, duplexu, aluminium i tytanu.

Obiekty warsztatowe:

Warsztat konstrukcji stalowych 1

a. Nawa 1

 • Długość – 33 m
 • Szerokość – 12 m
 • Suwnica – 5 t

b. Nawa 2

 • Długość – 26 m
 • Szerokość – 16 m
 • Suwnica – 12,5 t

Warsztat konstrukcji stalowych 2

 • Długość – 26 m
 • Szerokość – 18 m

Warsztat konstrukcji ze stali kwasoodpornej

 • Długość – 27 m
 • Szerokość – 20 m
 • Suwnica – 1,6 t, 21 m dł. x 13 m szer.

Warsztat remontowo-produkcyjny

a. Nawa 1

 • Długość – 42 m
 • Szerokość – 14,5 m
 • Suwnica 1 – 16 t + 5 t, wys. do haka 6 m
 • Suwnica 2 – 5 t, wys. do haka 6,4 m

b. Nawa 2

 • Długość – 48 m
 • Szerokość – 9 m
 • Suwnica – 1,5 t, wys. do haka 4,5 m