foto

Wykonujemy zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych systemami malarskimi metodą hydrodynamiczną zgodnie z PN ISO 12944.

Aplikujemy systemy malarskie na bazie farb:

  • Epoksydowych
  • Epoksydowo-poliuretanowych z gruntem wysokocynkowym
  • Epoksydowo-poliuretanowych
  • Alkidowych
  • Etylokrzemianowych

Warsztat antykorozji posiada halę malarską o wymiarach 33 m x 12 m x 6 m wyposażoną w system wentylacji i kontroli warunków klimatycznych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procesu malowania.

Elementy do malowania czyszczone są w profesjonalnej kabinie śrutowniczej o wymiarach 15,3 m x 6,9 m x 5 m, wyposażonej w system automatycznego transportu i czyszczenia śrutu. Śrutowanie wykonujemy metodą pneumatyczną, która pozwala na czyszczenie dowolnie położonej w  przestrzeni powierzchni do stopnia czystości Sa3 wg PN ISO 8501-1

Wykonujemy zabezpieczenia w obiektach klienta.