Oferujemy elastyczność siły roboczej i potencjału technicznego.

Skala i zakres projektów:

 • Projekty instalacyjne w całej Europie, projekty typu Greenfield i Brownfield
 • Wielkość projektów: 20-250 osób; 2 dni - 12 miesięcy; TIC do 500 mln $
 • Zakres mechaniczny, elektryczno-automatyczny i hydraulika siłowa
 • Modernizacje, przebudowy i relokacje linii produkcyjnych
 • Projekty kapitałowe

Dzięki współpracy z partnerami i firmami podwykonawczymi, możemyrealizować projekty angażujące do 1000 osób.


Obszary i zakresy prac montażowych:

 • Linie technologiczne
 • Maszyny i urządzenia przemysłowe
 • Przemysłowe systemy transportowe (rurociągi, przenośniki, podajniki, kanały technologiczne itp.)
 • Maszyny papiernicze wszystkich typów
 • Wszystkie obszary w zakładach papierniczych i celulozowniach
 • Wszystkie obszary w zakładach produkcji płyt drewnopochodnych
 • Instalacje elektryczne
 • Systemy automatyki
 • Systemy hydrauliczne, pneumatyczne, centralne smarowanie
 • Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
 • Systemy odpylania i odsiarczania spalin