Wykonujemy prefabrykacje i montaże systemów rurowych z tworzyw sztucznych:

 • instalacje wykonywane w technologii klejonej wg standardu DIN 8063 z materiałów:
  • polichlorku winylu PVC-U
  • polichlorku winylu chlorowanego PVC-C
 • instalacje wykonywane w technologii zgrzewania metodą doczołową elektrooporową i polidyfuzyjną wg standardu PN-EN ISO 15494 z materiałów:
  • polipropylenu PP-H
  • polietylenu PE 100
  • polifluorku winylidenu PVDF
 • instalacje wzmacniane włóknem szklanym GRP wg normy PN-EN ISO 14692

Wykonujemy również prefabrykacje i montaż elementów konstrukcyjnych z laminatów wzmacnianych włóknem szklanym, takich jak: kaptury, osłony, wyciągi, zbiorniki, wanny zbierające, natryski.

Wykonujemy regeneracje części maszyn i urządzeń kompozytami polimerowymi na bazie materiałów Belzona.

 • Odbudowa i zabezpieczenie przed korozją i erozją korpusów i wirników pomp i sprężarek
 • Zabezpieczanie przed ścieraniem elementów instalacji transportu powietrznego materiałów sypkich
 • Zabezpieczanie przed korozją zbiorników, kanałów wyciągowych, spustowych
 • Wyklejanie bębnów przenośników taśmowych