Integracja od niezawodności i przewidywania awarii do zarządzania zleceniami.

Niezawodność

 • Struktura parku maszynowego
 • Siatka krytyczności maszyn i urządzeń
 • Opracowanie strategii zarządzania aktywami
 • Analiza przyczyn źródłowych (RCFA)
 • Zoptymalizowane UR
 • System smarowania
 • System UR bazujący na kondycji maszyn
 • Prewencyjne UR
 • TPM prowadzony przez operatora

Predykcyjne utrzymanie ruchu

 • Badania wizualne (VT)
 • Pomiar drgań
 • Badania radiograficzne (RT)
 • Badania ultradźwiękowe (UT)
 • Projektowanie programu PDM (PDM program design)
 • Ocena PDM
 • System viewpoint
 • Analiza łuku błyskowego (ARC flash analysis)
 • Badania w podczerwieni z powietrza (Aerial Infrared)

System zarządzania zleceniami

 • Planowanie i harmonogramowanie
 • Zarządzanie przestojami, remontami i naprawami (Shutdown, Turnaround and Outage Management)
 • System zarządzania informacją
 • Realizacja projektu i zarządzanie budową

Utrzymanie ruchu

 • System ciągłego doskonalenia
 • Strategiczne planowanie wdrożenia
 • Doskonalenie wykonania

Zarządzanie magazynem części zamiennych

 • Zarządzanie zapasami
 • Dostawa materiałów