Obsługujemy kilkaset sztuk urządzeń transportu bliskiego, świadcząc pełen zakres usług serwisowych, przeglądów i napraw. Średnio miesięcznie wykonujemy 150 przeglądów serwisowych oraz 100 napraw. W zakresie prac prowadzonych przez serwis we wszystkich branżach wykonujemy:

 • Przeglądy konserwacyjne
 • Przygotowanie urządzeń do badań UDT
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji
 • Naprawy, remonty i modernizacje
 • Pomiary wielkości emitowanych spalin
 • Aktualizacje bazy danych zawierających informacje o serwisowanych środkach transportu
 • Montaż systemu wczesnego ostrzegania ELOshield (wózek – człowiek)
 • Montaż systemu bezpieczeństwa Anti Crush (bezpieczeństwo dolnych kończyn przy wózkach paletowych)
 • Uzupełnianie środka AdBlue (sprzęt ciężki – chemiczne oczyszczanie spalin)

Rodzaje serwisowanych urządzeń:

 • Wózki widłowe gazowe
 • Wózki widłowe elektryczne
 • Wózki elektryczne paletowe
 • Wózki naładowne, wózki platformowe
 • Ładowarki Liebherr
 • Wyładowarki Liebherr
 • Osprzęt do przewożenia ładunków
 • Auramo
 • Dźwigi hydrauliczne
 • Podesty ruchome hydrauliczne
 • Podnośniki hydrauliczno-nożycowe
 • Żurawie hydros

Dokumentacja remontowa standardowo dostarczana klientowi:

 • Karta przebiegu remontu
 • Karta przebiegu przeglądów serwisowych
 • Raport analizy spalin z wyszczególnieniem zawartości tlenku węgla, węglowodoru dwutlenku węgla, tlenu; współczynnik nadmiaru powietrza – lambda
 • Raport okresowy z przeprowadzonych przeglądów oraz napraw

Posiadane uprawnienia:

 • Konserwacja dźwignic – kat. M II
 • Konserwacja suwnic, żurawi, wciągarek- kat. E III
 • Konserwacja żurawi samojezdnych Liebherr, Poclain – kat. M II
 • Uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego – kat. I WJO