W tym roku firma KBR Poland Sp. z o.o. otrzymała diamentową statuetkę programu ,,Przedsiębiorstwo Fair Play”. Ideą tego programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Dodatkowo KBR Poland zostało wyróżnione za działalność proekologiczną polegająca na oczyszczaniu z plastiku Ziemi, wód i oceanów.

Wprowadziliśmy Program „One Ocean”, który jest globalną inicjatywą dotyczącą środowiska naturalnego. Oczyszczanie Ziemi jak i ograniczenie produkcji plastiku to jedno z największych wyzwań ekologicznych stawianych Światu. W ramach programu One Ocean pracownicy KBR zachęcają i angażują do udziału w spotkaniach i różnych aktywnościach młodzież szkolną. Nasza działalność w szkołach ma na celu uświadomienie skali zanieczyszczenia oceanów i Ziemi oraz skutków nieświadomego zanieczyszczania środowiska przez człowieka.

"...Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie..."

(cytat zaczerpnięty z przemowy wodza Seattle do prezydenta USA Ameryki Północnej z 22 stycznia 1855r.)

Chcąc nauczać innych, zaczęliśmy od siebie. W tym celu zaprzestaliśmy kupować wodę w plastikowych butelkach i wynajęliśmy urządzenia filtrujące wodę, a każdy pracownik otrzymał metalowy bidon wielokrotnego użytku. Do tego pomysłu zachęciliśmy również naszego głównego klienta International Paper w Kwidzynie, który również zauważył potrzebę redukcji odpadów plastikowych na terenie zakładu. Wspólnie zadecydowaliśmy o ustawieniu urządzeń filtrujących wodę w miejscach, gdzie wspólnie pracują nasi pracownicy.

Ponadto wprowadziliśmy bardzo restrykcyjne warunki segregacji odpadów. We wszystkich punktach, gdzie pracują nasi pracownicy umieszczone zostały pojemniki do odpowiedniego sortowania i składowania odpadów. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu prawidłowej segregacji. Odpowiednią segregację i utylizację odpadów realizujemy na podstawie umów z firmami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Obecnie współpracujemy z 4 firmami zajmującymi się osobno utylizacją: złomu i akumulatorów, sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych, odpadów komunalnych i przemysłowych.

Poprzez realizację programu ,,One Ocean” osiągnęliśmy zamierzony cel i w 85 % zredukowaliśmy wytwarzanie plastiku. W przeciągu roku wyeliminowaliśmy 120319 szt butelek plastikowych, co w przybliżeniu daje 2,4 tony PET. W dalszym ciągu dążymy do redukcji coraz większej ilości odpadów mając na uwadze jak ogromny jest to problem w naszym środowisku.